Máte kyselý život?

Cítíte se kyselí, rozmrzelí či tělesně slabí? Motají se vám v hlavně neustále dokola myšlenky, které nechcete? Pokuste se učinit jednoduchou změnu v základních pilířích vašeho života. Zaměřte se na vaše tělo. Proč se nemůžete ovládat tak, jak byste chtěli?

1. KROK = přiznat si to

PomeloNa chvíli se zamyslete nad vaším chováním, nad vašimi tělesnými pocity a emocemi, které každý den pociťujete. Uvědomte si, jakým způsobem v různých situacích reagujete. Představte si třeba rozhovor s druhou osobou. Pokud jste často vzteklí, netrpěliví, agresivní, nebo vykazujete jakékoliv jiné známky nezájmu či odporu, pak se zamyslete nad tím, proč se vám to děje? Jistě si vzpomenete na nedávné příhody, u kterých jste své emoce neudrželi na uzdě. Také prozkoumejte váš tělesný stav. Jste čilí, odpočatí, máte spoustu energie na práci a nepotřebujete dlouho spát? Nebo vaše tělo jen stěží přemlouváte k jakékoliv fyzické aktivitě? A co vaše myšlenky? Jsou jasné, čisté a bez známky strachu? Nebo se každou chvíli strachujete a říkáte si „co zase přijde“? Uvědomit si, jak žiju, je velice důležité pro toho, kdo chce ve svém životě učinit opravdovou změnu. Uvědomte si to. Zamyslete se sami nad sebou. Jste se vším ve vašem životě spokojeni, nebo byste rádi učinili nějakou změnu? Pokud jste otevření pro změnu, pak vás jistě zajímá, co udělat, abyste byli vyrovnaní, plní optimizmu a skutečně šťastní.

2. KROK = změnit vstupy

Někdy se až příliš zaměřujeme na výstupy našeho stavu, čili na to, co jste v předchozím odstavci identifikovali jako nepříliš vydařené součásti vašeho života (emoce, tělesný stav, myšlenky). Nám však nyní postačí, když to celé identifikujeme jako „kyselý život“ a už se tím nebudeme dále zabývat. Pokuste se najít skutečnou příčinu vašich problémů. Hledejte ji u vstupů, čili u toho, co dobrovolně či nedobrovolně vstupuje do vašeho života. Lidé se snaží změnit všechno možné, ovšem na své základní potřeby docela zapomínají. Převzali jsme různé návyky od našich rodičů nebo od našeho vzdělávacího systému. My je pokládáme za samozřejmé a za zcela správné. Ale co když permanentně žijete v podmínkách, které brání vašemu šťastnému životu? Uvědomujte si to?

3. KROK = správný výběr

Strava, vzduch, voda, pohyb, slunce a naše životní prostředí. To jsou základní pilíře našeho života. Díky těmto elementům můžeme žít. A můžeme si vybrat. Buď budeme žít kyselý a nenaplněný život, nebo povedeme vyrovnaný a šťastný život. Ptáte se, jakým způsobem si to můžeme vybrat? Velice jednoduše. Kyselý život žije takový člověk, který se odchýlil od své přirozené stravy, jí denaturované a chemicky upravené potraviny, dýchá nečistý městský vzduch, pije fluorizovanou a jinak chemicky ošetřenou vodu či vodu plnou anorganických minerálií, jeho jediným pohybem je chůze od domu k autu, štítí se slunce a žije v nevyhovujícím prostředí plném elektrospotřebičů a dalších zářičů. Naopak vyrovnaný život povede ten, kdo jí přirozenou živou stravu, dýchá čerstvý vzduch, tráví hodně času ve venkovním prostředí, pije čistou dešťovou, destilovanou, studánkovou či pí-vodu, po probuzení své tělo řádně rozcvičí a pravidelně se hýbe po celý den, v maximální možné míře se sluní a žije v prostředí, které vyhovuje jeho biologickým požadavkům. Možná vás napadlo, že to všechno ve vašem životě přece změnit nemůžete. Ovšem, je to tak. Jak už jsem výše psal, vstupy můžeme rozdělit na dobrovolné a na nedobrovolné. Tak třeba kvalitu vzduchu v daném prostředí příliš neovlivníme. Ovšem zbývá toho ještě spoustu, co změnit lze. A když provedete několik jednoduchých změn v zcela základní oblasti vašeho života, pak se vám bude dařit lépe úplně ve všem.

4. KROK = zásadité tělo

Aloe veraMůžeme doslova říct, že kdo žije kyselý život, má zcela kyselé i tělo. Naše životní rovnováha v přímé úměře souvisí s rovnováhou našeho těla. Jedná se především o acidobazickou rovnováhu. Zdravé tělo má mírně zásadité pH u většiny orgánů. Výjimku tvoří žaludek a s ním spjaté orgány, kde probíhají rozkladné procesy stravy. Tam je mírná kyselost v pořádku, jelikož kyseliny nám zde pomáhají v rozkladu potravy. Avšak ostatní buňky v našem těle by měly žít v mírně zásaditém prostředí. Například pH krve kolísá mezi hodnotami 7,35 – 7,45. To je velice úzké rozpětí. Jakákoliv jiná hodnota pH krve je smrtelná. Jestliže ve vašem těle probíhají především kyselé (aniontové) procesy, pak máte nedostatek zásad (kationtů), které ve vašem těle chybí. Jsou oslabeny vaše vnitřní orgány, kosti, zuby, kůže a další buňky vašeho těla. Jelikož se ve vašem těle nachází málo zásad, pak dochází k celkovému oslabení vašeho organismu. Zásady jsou směrovány do krevního oběhu, do srdce a do dalších životně důležitých orgánů. Naopak orgány, které nejsou zcela životně důležité, jsou oslabovány jako první. Proto máme zubní kaz, proto nemáme svaly, proto máme oslabené kosti, proto je tolik komplikací s reprodukcí.

5. KROK = trvalá změna

Nasměrujte do vašeho života kationty, které opravdu potřebujete. Naše strava by měla být z 90 % zásadotvorná a z 10 % kyselinotvorná. Náš vzduch by měl obsahovat velké množství záporných iontů. Naše voda by měla být co nejčistší a neměla by obsahovat příliš minerálů. Měli bychom si dopřát dostatek pohybu. Zcela jistě bychom měli trávit hodně času na slunci a v čistém přírodním prostředí. Udělejte změnu alespoň u některého životní pilíře a sami uvidíte, jaký to má na vás vliv. Špatné návyky našeho života jsou až příliš zakořeněné v našem zautomatizovaném životním stylu. Změna může být jednoduchá. Je to na vás.

Autor článku: Pavel Chodil